top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chủ tịch 4 tỉnh/thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng


Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật. Ảnh: Minh Đức

Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Có chủ tịch không tiếp dân ngày nào

Chiều 11.10, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021”. Báo cáo một số kết quả giám sát, ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, các chủ tịch UBND cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Tuy nhiên,

Hầu hết các chủ tịch UBND cấp tỉnh không bảo đảm theo quy định của Luật Tiếp công dân, số lượng ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định. Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân một, hai ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Cụ thể, số ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh trên địa bàn toàn quốc là 471 ngày, trung bình là 8 ngày, đạt 42% yêu cầu theo quy định (theo quy định 18 ngày/18 tháng).

Có 13 chủ tịch UBND cấp tỉnh đạt một nửa số ngày quy định, 45 người đạt 71%. Đáng chú ý, trong suốt 18 tháng, có 5 người chỉ tiếp dân 1 ngày và

4 chủ tịch các tỉnh Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế và TPHCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng.

Nhiều địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch hoặc chánh Thanh tra tỉnh, trưởng ban Tiếp công dân tiếp dân thay. Cụ thể, số ngày chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch tiếp dân là 272 ngày, chiếm 23%; số ngày ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tiếp dân là 208 ngày, chiếm 18%.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại, phản ánh liên quan đến chế độ chính sách; trình báo, phản ánh tình hình an ninh trật tự; đề nghị thực hiện các quyết định đã có hiệu lực…

Tập trung giải quyết vấn đề người dân bức xúc Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hiện nay Luật Tiếp công dân quy định tiếp dân định kỳ

  • 1 ngày/tháng đối với chủ tịch UBND cấp tỉnh;

  • 2 ngày/ tháng đối với chủ tịch UBND cấp huyện và

  • 1 ngày/ tuần đối với chủ tịch UBND cấp xã, không quy định cơ chế ủy quyền, tiếp thay.

Trong khi kết quả giám sát thể hiện số ngày tiếp dân bình quân của chủ tịch UBND các cấp chỉ đạt dưới 50% số ngày theo quy định, chủ tịch nhiều địa phương ủy quyền cho cấp phó…

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nghiên cứu sửa đổi Luật Tiếp công dân cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của chủ tịch UBND các cấp theo hướng mở là lãnh đạo UBND các cấp gồm chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân, chứ không quy định cứng chỉ có chủ tịch UBND. Đồng thời ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị:

“Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện ngay từ cơ cở, cấp xã không đùn đẩy lên cấp huyện, cấp huyện không đùn đẩy lên cấp tỉnh, cấp tỉnh không được đùn đẩy lên Trung ương. Nhưng hiện nay, chúng ta lại tổ chức ngược, gây bức xúc trong nhân dân".

Ở góc độ khác, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp dân Trung ương cho rằng, hiện nay đã có những quy định rất rõ ràng về việc chủ tịch UBND các cấp phải tiếp dân. Nhiều chủ tịch UBND tổ chức tiếp dân một cách nghiêm chỉnh nhưng nhiều vị lại không tiếp. Do đó, rất nhiều đoàn đông người mang theo những bức xúc tìm đến Ban Tiếp dân Trung ương để khiếu nại.

bottom of page