Chống đại dịch Covid-19: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X


Tranh cổ động thi đua (là) yêu nước. Ảnh trên mạng.

Tin tổng hợp: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, dự kiến có 2300 đại biểu tham dự.


Theo đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Phó trưởng Ban Tổ chức Đại hội. Các ủy viên gồm đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

Bộ Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện Đề án. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày của tháng 12.2020 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, Hà Nội với 2.300 đại biểu tham dự.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025.