top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chỉ số giá tiêu dùng tăng chủ yếu do giá xăng và giá thuê nhà cao


Giá xăng dầu tăng cao đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong 11 tháng năm 2022. Ảnh: Vũ Long

Chỉ số giá tiêu dùng tăng chủ yếu do giá xăng dầu và giá thuê nhà tăng.


Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo giá thế giới, giá thuê nhà tăng do nhu cầu của người dân tăng cao là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2022 tăng 0,39% so với tháng trước.

So với tháng 12.2021, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11.2022 tăng 4,56% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,37%.

Bình quân 11 tháng năm 2022,chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,38%.


Chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng năm 2022. Nguồn: TCTK

bottom of page