top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chỉ có khoảng 10% lao động khu công nghiệp ở Khánh Hòa được hỗ trợ tiền thuê nhà


Lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đang mong chờ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hơn 1 tháng sau khi Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có hiệu lực, tỉnh Khánh Hòa đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch để triển khai.


Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đến thời điểm này, Sở đã trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động triên địa bàn.


“Hiện đã trình và đang chờ UBND tỉnh xem xét ban hành để triển khai trong tháng 5. Việc triển khai kế hoạch trong thời gian 1 tháng sau khi quyết định có hiệu lực thì không chậm”- ông Quang nói.


Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, Khánh Hòa có 3 khu công nghiệp, khu kinh tế đủ điều kiện để triển khai hỗ trợ cho người lao động là Khu kinh tế Vân Phong (huyện Vạn Ninh), Khu công nghiệp Ninh Thủy (Thị xã Ninh Hòa) và Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).


Tổng số lao động đang làm việc tại 3 khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn là hơn 30.000 lao động. “Qua khảo sát nắm bắt tình hình lao động của sở thì số lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn ít do lao động tại Khánh Hòa chủ yếu là lao động người địa phương là chính nên nhu cầu thuê nhà ở trọ để đi làm không cao. Trong tổng số hơn 30.000 lao động ở các khu công nghiệp - khu kinh tế (KCN-KKT), chỉ khoảng 10% lao động đang phải thuê nhà ở” ông Quang cho hay.


Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, dự thảo kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với 2 đối tượng theo quyết định 08 của Khánh Hòa đang chờ ban hành thì doanh nghiệp là đầu mối nắm tình trạng thuê nhà của người lao động, hướng dẫn người lao động thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ.


Người lao động làm hồ sơ theo biểu mẫu, chuyển xã phường xác nhận và nộp lên cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhận, tập hợp danh sách phối hợp với cơ quan BHXH ký xác nhận sau đó chuyển UBND cấp huyện, thị xem xét. Sau đó, UBND huyện, thị sẽ chuyển hồ sơ hợp lệ lên UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định và chi hỗ trợ về huyện, huyện sẽ chuyển để doanh nghiệp trao cho người lao động.


Theo ông Quang, có 3 điểm cần lưu ý khi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động cần chú ý là điều kiện về thời gian thuê nhà, thuê nhà phải có hợp đồng thuê và lao động thụ hưởng phải có ký kết hợp đồng lao động.

bottom of page