top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chỉ còn 3 ngày để doanh nghiệp nộp hồ sơ cho NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà


Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1,5 triệu lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc trong tổng số 3,4 triệu lao động có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng.


Ngày 12.8.2022, BHXH TPHCM, cho biết đến hết ngày 11.8.2022, cơ quan này đã xác nhận cho 1.501.604 lượt lao động người lao động đang làm việc tại hơn 35.849 doanh nghiệp, đơn vị đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong đó, có 1.406.648 lượt người đang làm việc tại 28.301 đơn vị, doanh nghiệp, và 94.956 lượt người quay trở lại thị trường lao động ở 7.548 đơn vị, doanh nghiệp.

BHXH TPHCM cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị sẽ nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022. Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, thì đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa để các doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH xác nhận người lao động có tham gia BHXH bắt buộc để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

BHXH TPHCM cũng cho biết: Doanh nghiệp, đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 3 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

bottom of page