top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chỉ 30% người lao động hài lòng với quy chế phúc lợi hiện tại


Lương, thưởng và chế độ phúc lợi luôn được người lao động quan tâm hàng đầu. Ảnh: Lê Hoa

Khi được hỏi về sự hài lòng với quy chế phúc lợi hiện tại trong báo cáo đánh giá của Navigos Group, chỉ có 30% người tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng với các mức độ khác nhau.


Theo đó

  • 6% cảm thấy hoàn toàn hài lòng;

  • 24% người lao động cảm thấy khá hài lòng;

  • 45% người lao động cho biết họ cảm thấy quy chế phúc lợi hiện tại chỉ ở mức độ “bình thường” so với sự hài lòng của họ.

  • 25% cảm thấy không hài lòng ở mức độ khác nhau, theo đó, 20% cảm thấy không hài lòng và 5% cảm thấy hoàn toàn không hài lòng.

Theo thống kê, có sự khác biệt về mức độ hài lòng về chế độ phúc lợi đãi ngộ giữa cấp trung (quản lý, giám sát) và nhóm ứng viên cấp cao (phó giám đốc, giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc). Theo đó, khi được hỏi về mức độ hài lòng, chỉ khoảng 1/4 nhóm cấp trung cho biết họ hài lòng với chế độ hiện tại. Đối với “Nhóm ứng viên cấp cao” chiếm gần 50% cho biết họ hài lòng với phúc lợi và đãi ngộ mà doanh nghiệp đang áp dụng cho họ.

Khảo sát chỉ ra rằng, cấp bậc càng cao thì mức độ hài lòng với chế độ phúc lợi càng tăng. Theo đó, mức độ hài lòng của các nhóm có tỷ lệ như sau:

  • 21% ứng viên mới ra trường đi làm,

  • 26% nhóm ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm;

  • gần 30% nhóm giám sát/trưởng nhóm;

  • 35% nhóm phó phòng; trưởng phòng;

  • gần 50% đối với nhóm giám đốc/phó giám đốc và ban điều hành C-level.

Ngoài ra, khi được hỏi các ứng viên có đang tìm kiếm công việc mới hay không, có 52% ứng viên cho biết họ sẽ tìm việc trong 3 tháng – 6 tháng tới; 13% sẽ tìm việc trong vòng 12 tháng tới.

Kết quả khảo sát chỉ ra

“Lương thưởng và chế độ phúc lợi” luôn là yếu tố hàng đầu được tất cả các cấp bậc quan tâm khi chuyển việc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó các nhóm vẫn có sự khác biệt về những yếu tố còn lại. Đơn cử như “Nhóm ứng viên cấp cao” bao gồm giám đốc, tổng giám đốc/phó tổng giám đốc coi trọng những yếu tố khác biệt khi tìm việc hơn so với các cấp còn lại. Theo đó, đối với “Nhóm ứng viên mới ra trường”, “Nhóm đi làm có kinh nghiêm”, “Nhóm giám sát/quản lý”, “Nhóm trưởng phòng”, đều cho rằng 3 yếu tố quan trọng nhất khi họ tìm việc lần lượt là: Lương thưởng chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến, cơ hội đào tạo.

Cấp phó giám đốc, giám đốc cho biết 3 yếu tố hàng đầu khi họ chuyển việc lần lượt là chế độ lương thưởng phúc lợi - văn hóa công ty - phong cách người quản lý.

Đối với ứng viên thuộc Ban điều hành cấp bậc tổng giám đốc/phó tổng giám đốc, 3 yếu tố họ quan tâm nhiều nhất khi chuyển việc lần lượt là chế độ lương, thưởng, phúc lợi - cơ hội cân bằng công việc và cuộc sống - phong cách quản lý.

bottom of page