top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chỉ đào lên bán vẫn lỗ suốt: Khoáng sản Núi Pháo lỗ 251 tỉ nửa đầu năm


Một góc dự án Núi Pháo. Ảnh: Masan Group

Mặc dù doanh thu tăng gấp đôi cùng kỳ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo vẫn lỗ trước thuế hơn 281 tỉ đồng, cao hơn mức 256,2 tỉ đồng cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tăng nhưng lỗ trước thuế lớn hơn cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 đã được kiểm toán của Khoáng sản Núi Pháo, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 6,116 tỉ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,37 lần cùng kỳ 2020. Mặc dù giá vốn cũng tăng mạnh lên 5.313 tỉ đồng nhưng lợi nhuận gộp vẫn đạt gần 794 tỉ đồng, tăng 617 tỉ đồng so với cùng kỳ. Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh nửa đầu năm do sáp nhập H.C.Starck và nhu cầu về vonfram trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là quý II/2021 vượt kỳ vọng, giá vonfram cũng đã duy trì ổn định ở mức cao. Tuy nhiên, thu nhập tài chính của Khoáng sản Núi Pháo giảm 74% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận 134 tỉ đồng trong 2 quý đầu năm. Trong khi đó chi phí tài chính vẫn ở mức cao 704 tỉ đồng. Cộng thêm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng vọt gấp 2,5 lần và 3,8 lần lần lượt là 199 tỉ và 290 tỉ đồng. Ngoài ra, hoạt động khác của công ty tiếp tục lỗ gần 20 tỉ đồng. Kết quả, Khoáng sản Núi Pháo lỗ trước thuế hơn 281 tỉ đồng, cao hơn cùng kỳ 2020. Nhờ 68,7 tỉ đồng lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nên Khoáng sản Núi Pháo lỗ sau thuế 223,3 tỉ đồng nửa đầu năm 2021, giảm so mức lỗ 322,3 tỉ đồng của cùng kỳ 2020. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh kỳ này tiếp tục âm 889 tỉ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay, chi phí đi vay và biến động hàng tồn kho... Điều này kéo theo lưu chuyển tiền thuần trong kỳ cũng tiếp tục âm 107 tỉ đồng, thấp hơn mức âm tới 1.076 tỉ cùng kỳ 2020. Kết thúc quý II/2021, tổng tài sản của Núi Pháo là 36.013 tỉ đồng, giảm hơn 450 tỉ so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu là 11.072 tỉ đồng, nợ phải trả lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu, ở mức 24.941 tỉ đồng.

Trong đó, tổng nợ vay và nợ trái phiếu của Khoáng sản Núi Pháo lên tới hơn 10.400 tỉ đồng. Sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo có trữ lượng Vonfram lớn nhất thế giới Khoáng sản Núi Pháo có vốn điều lệ 10.793 tỉ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Tài nguyên Masan Thái nguyên nắm 80% và Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thái Nguyên 20%. Đây đều là những công ty thuộc Tập đoàn Masan.

Khoáng sản Núi Pháo là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, Công ty sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo có trữ lượng vonfram lớn nhất thế giới.

Cụ thể, vào năm 2003, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã phê chuẩn trữ lượng mỏ vonfram Núi Pháo 83.220.000 tấn quặng, trong đó có 55.192.000 tấn khai thác lộ thiên, 28.028.000 tấn khai thác hầm lò. Bên cạnh đó, mỏ vonfram đa kim Núi Pháo được xác định có các loại tinh quặng vàng, đồng, vonfram, fluorit, bismut.

bottom of page