Chế độ tiền lương với người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch 2021

20/10/2020 19:30 GMT+7

Tết Dương lịch 2021 rơi vào thứ 6 nên tiền lương của người lao động sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Chế độ tiền lương với người lao động đi làm ngày Tết Dương lịch 2021 - Ảnh 1.

Tết Dương lịch 2021 rơi vào thứ 6 nên tiền lương của người lao động sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Căn cứ pháp lý: Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.


Người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch 2021 được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định như sau:


  • Người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  • Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả thêm các khoản sau đây:

  • Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  • 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường nến không làm thêm giờ vào ban ngày hoặc đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021 nếu có làm thêm giờ vào ban ngày.

Đi làm 10 ngày công, người lao động có được đóng bảo hiểm?

A.Vũ