Chưa tìm được việc làm mới, người lao động thất nghiệp được hỗ trợ những gì?


Người lao động đến giải quyết thủ tục Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh PV

Tin tổng hợp: Theo quy định của Luật Việc làm, trong thời gian chưa tìm được việc làm mới, người lao động thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ trợ cấp thất nghiệp hàng tháng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức

  • Hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Thời gian hưởng phụ thuộc vào thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.

  • Được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

  • Được hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng.

  • Được hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng.

Hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.


Liên quan đến vấn đề người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho hay trong trường hợp này, các doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải xử lý ngay chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để họ có lương. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có điều kiện có thể đào tạo lại những lao động đó để thích nghi với tình hình mới.