Chưa đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần: Được bảo lưu thời gian đóng BHXH


Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH 1 lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Tin tổng hợp: Theo quy định tại điều 61 Luật BHXH 2014: Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH 1 lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Người lao động chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định: Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp:

  • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

  • Nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

  • Người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Theo Điều 55 Luật BHXH, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp:

  • Từ năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Với quy định này, có thể hiểu, người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu là người không đáp ứng được các điều kiện nêu trên. Khi đó, người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Trong khi điều kiện người lao động chưa hưởng BHXH 1 lần được quy định tại Điều 60 Luật BHXH 2014: Người lao động được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

  • Ra nước ngoài để định cư;

  • Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂ