Chúng tôi ở đây vì bạn. Bạn hãy ở nhà vì chúng tôi, nhé!


Thiên Thần Áo Trắng, tranh màu nước của tác giả Đặng Trường Giang