top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020


Thân chúc các bạn và gia đình một mùa lễ hội cuối năm thật ấm, thật khoẻ, thật vui, và một năm mới 2021 áp dụng thành công Điều khoản 170.2 bộ luật lao động mới. NBCN.


Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp, ngoài công đoàn, trên cơ sở phù hợp với các quy định quốc tế về lao động và tuân thủ các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam đã tham gia.

bottom of page