top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chính thức bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên từ 2022


Ảnh minh họa

Từ ngày 01-7-2022 sẽ có chế độ tiền lương mới và bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương, trong đó có phụ cấp thâm niên của giáo viên.

Năm 2021 giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên: Tại Điều 76 Luật giáo dục 2019 quy định về lương của giáo viên nêu rõ:

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Đồng thời tại Nghị quyết 27 năm 2017 cũng nêu rõ sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Do đó, tính từ ngày 01-7-2020, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, giáo viên chỉ còn được hưởng lương, ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề còn phụ cấp khác và phụ cấp thâm niên đã bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi thời gian thực hiện phụ cấp thâm niên đến khi chế độ tiền lương mới được ban hành và có hiệu lực tại Công văn số 8982 ngày 27-7-2020.

Đồng thời, tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 09-10-2020, Ban Chấp hành đã tán thành lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 01-7-2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27. Như vậy, trong năm 2021 giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định.

Mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên: Mức phụ cấp được tính cho nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

bottom of page