top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chính sách phong tỏa nào đã khiến không ít người từ bỏ lương hưu để có khoản "tiền tươi"?


Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, hệ quả phòng chống đại dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đã đề nghị hưởng Bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống. Thực trạng đó khiến số người lao động nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, đặc biệt vào thời gian gần đây tăng lên nhanh chóng.

Tính đến hết tháng 10.2021, cả nước có hơn 700.000 người hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, tăng 150% so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020.

"Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn làm ảnh hưởng tới tình hình kinh tế - xã hội (ngân sách) cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân" - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng mức đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, tổng mức đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội hằng năm bằng 2,64 tháng lương.

Nếu người lao động hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, như vậy, nếu lãnh Bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội sau năm 2014.

Hiện tại, đối với người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội bằng 25% mức tiền lương hằng tháng của người lao động. Trong đó, người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 17%.

Ví dụ, nếu tiền lương của người lao động là 5 triệu/tháng thì quỹ Bảo hiểm xã hội thu 1.250.000 đồng. Trong đó, người lao động đóng 400.000 đồng (32% tổng quỹ), người sử dụng lao động đóng 850.000 đồng (68% tổng quỹ).

Vì vậy, khi tham gia Bảo hiểm xã hội với việc bỏ ra số tiền 8% tiền lương hằng tháng (32% tổng quỹ), người lao động được hưởng những lợi ích từ nguồn quỹ này bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Và chỉ tính riêng mức lương hưu tối đa, người lao động nhận được với mức tiền lương đóng 5 triệu đồng/tháng là 3.750.000 đồng/tháng cũng đã lớn hơn rất nhiều số tiền mà người lao động phải bỏ ra là 400.000 đồng/tháng.

bottom of page