Chính sách lao động nông nghiệp của Đài Loan có điều gì lao động VN cần lưu ý?


Ngành nông nghiệp Đài Loan thu hút nhiều lao động nữ

Tin tổng hợp: Theo quy định của Đài Loan, lao động nông nghiệp được điều chỉnh bởi Luật Lao động cơ bản. Do vậy, tiền lương và các chế độ lao động đều theo tiêu chuẩn mới nhất của Luật Lao động Đài Loan.

Người lao động (NLĐ) có quyền được chuyển chủ, chuyển ngành nghề khi chủ sử dụng không bố trí được việc làm.

Để triển khai tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, phía Đài Loan chia ngành nghề này thành 2 loại và quy định:

  • Đối với ngành chăn nuôi bò sữa, mỗi chủ trang trại có từ 80 con bò trở lên và tối thiểu có 4 lao động bản địa đang làm việc thì được thuê 1 lao động nước ngoài. Chủ trang trại đồng thời là chủ sử dụng lao động. Chủ sử dụng tuyển dụng lao động nước ngoài với quy trình tương tự lao động ngành nghề khác.

  • Đối với ngành trồng trọt, nuôi trồng và thu hoạch nông - thủy sản thì các chủ nông hộ, ngư trường, lâm trường sẽ thuê lao động từ các tổ chức dịch vụ cung ứng lao động tiếp cận cộng đồng. Các tổ chức cung ứng lao động sẽ là chủ sử dụng, ký hợp đồng lao động với NLĐ, sắp xếp công việc, trả lương, tiền làm thêm (nếu có), tham gia bảo hiểm, bố trí ăn ở, đưa đón lao động đến nơi làm việc. Tổ chức này có thể ủy quyền cho các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan để tiếp nhận lao động nước ngoài.


Công việc ngành nông nghiệp tại Đài Loan rất đa dạng, điều kiện và môi trường làm việc có nhiều khác biệt so với lao động ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, cơ hội gia tăng thu nhập (làm thêm giờ) không nhiều. Do vậy, DN cần căn cứ công việc cụ thể, khả năng thu nhập thực tế của NLĐ để đàm phán tiền lương và các điều kiện khác, bảo đảm quyền lợi hợp lý của NLĐ so với lao động làm ngành nghề khác tại Đài Loan.


​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg
_Labor-C4new .jpg