top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Mất ý nghĩa thời vụ vì để người lao động đợi quá lâu


Ảnh minh họa

Bình Dương - Sau một thời gian dài triển khai, nhưng rất ít người lao động ở Bình Dương nhận được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mới chi hỗ trợ cho 38.000 lao động

Ngày 06.7.2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Bình Dương cho biết: Tính đến nay đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của khoảng 162.000 người lao động. Các địa phương đã phê duyệt cho khoảng 112.000 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số đã giải ngân thì còn rất ít, mới khoảng 38.000 lao động.

Với đối tượng người lao động quay trở lại thị trường lao động, có 7.096 người đề nghị và các địa phương đã phê duyệt cho 5.979 người.

Tuy nhiên mới chi hỗ trợ cho 01 người.

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, khó khăn, vướng mắc hiện nay là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đang trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động cách kê khai mẫu đơn cũng như nhận lại các mẫu đơn kê khai (Mẫu 1) từ phía người lao động. Tại một số doanh nghiệp, việc thu hồi lại Mẫu 1 từ phía người lao động còn chậm, đặc biệt tại các doanh nghiệp đông lao động, việc rà soát các đối tượng lao động lâu năm hay lao động mới vào để phân loại người lao động nào đủ điều kiện hỗ trợ còn hạn chế.

Ngoài ra, theo quy định, các đơn vị có thể đề nghị hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị chờ đủ thời gian để nộp hồ sơ xin hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng cho người lao động.

Trong quá trình triển đã phát sinh các vướng mắc, đặc biệt là việc xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Sở đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Người lao động mòn mỏi chờ

Theo khảo sát của các cơ quan tỉnh Bình Dương, dự kiến có khoảng 820.000 lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Tuy nhiên đến nay, mới chi hỗ trợ được 38.000 lao động. Ở nhiều doanh nghiệp, hồ sơ gửi đi sau một thời gian vẫn chưa có kết quả, có doanh nghiệp sai sót phải nhận về để điều chỉnh...

Trong khi đó, người lao động đang khó khăn tiếp tục phải chờ đợi thêm. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) - cho hay, đến thời điểm này, công nhân lao động của công ty vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Công ty làm hồ sơ và cập nhật liên tục hằng tuần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng báo để xong hết mới chi. Công ty đang đề nghị, hồ sơ hoàn tất tới đâu thì phê duyệt chi tới đó, chứ để công nhân lao động chờ đợi quá lâu.

Phía Công ty TNHH Hài Mỹ (Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương) cũng cho biết chưa nhận được hỗ trợ. Hồ sơ đã nộp lên các cơ quan, công nhân vẫn đang chờ đợi.

Tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng có khoảng trên 7.000 công nhân lao động, có 70% người lao động khó khăn còn phải đi ở trọ. Do lượng hồ sơ đông, nên cán bộ nhân sự phải ngày đêm lọc và cập nhật. Cho đến thời điểm này chưa có 1 công nhân nào trong số 4900 công nhân đủ điều kiện của công ty nhận được hỗ trợ.

Các doanh nghiệp trên cho rằng do ảnh hưởng của đợt hàng hóa tăng giá vừa qua nên lúc này người lao động ở trọ hầu hết đều khó khăn. Quy định của chính sách đã ban hành nên doanh nghiệp cũng cố gắng thực hiện cho người lao động. Tuy nhiên phát sinh thêm quá nhiều công việc đẩy trách nhiệm cho cán bộ nhân sự và các bộ phận. Hồ sơ chất thành chồng, thực hiện ngày đêm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Nguyên nhân bổ sung: Thiếu cán bộ xét duyệt hồ sơ

Một trong những nguyên nhân chính sách chậm đến tay người lao động là do khâu thẩm định cấp huyện thiếu cán bộ. Sở LĐTBXH Bình Dương đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo cấp huyện tập trung bố trí, huy động nguồn lực cho cơ quan chuyên môn của địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Có như vậy mới có thể cơ bản đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.

bottom of page