top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chính phủ thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp nhà nước "làm ăn không hiệu quả"


Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, ở tỉnh miền núi Sơn La có 3 doanh nghiệp nhà nước bị thoái vốn. Ảnh: Tô Công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1479/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.


Việc sắp xếp được thực hiện theo các hình thức:

  • duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 - 2025;

  • cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể) 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp;

  • thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Trong số 141 doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn, có 3 doanh nghiệp ở tỉnh miền núi Sơn La. Bao gồm:

  • Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Sơn La,

  • Công ty Cổ phần sách văn hoá tổng hợp Sơn La,

  • Công ty cổ phần điều tra quy hoạch và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (đã giải thể).

bottom of page