top of page
 • Writer's pictureNBCN

Chính phủ ra Nghị định cấm sử dụng lao động đình công tại những nơi nào?


Điều 105 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021, quy định danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công gồm những doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe con người. Cụ thể:

 • 3 đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm: Công ty Thủy điện Hòa Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

 • Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

 • Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

 • Các Công ty Truyền tải điện thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia.

 • Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 • 2 đơn vị thuộc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, gồm: Công ty Điều hành Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.

 • 8 đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, gồm: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty Kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà Mau; Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty Cổ phần LPG Việt Nam; Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam; Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

 • Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.

 • Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

 • Các cảng hàng không thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ.

 • Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

 • Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV.

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

 • Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 • Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

 • Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho các thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

bottom of page