top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chính phủ nói: Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng từ Quỹ BHTN: Nhanh, chính xác, đơn giản thủ tục...Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được triển khai. Để gói hỗ trợ nhanh đến với người lao động, cần xác định rõ đối tượng, đơn giản hoá thủ tục và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai.


Đánh giá về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN của Chính phủ, ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho rằng: Đây là gói hỗ trợ cho số lượng NLĐ rất lớn. Tuy nhiên, việc chi trả hỗ trợ đối tượng này rất thuận lợi vì đã có cơ sở dữ liệu về NLĐ, DN.

“Vấn đề ở đây cần phải xác định cho rõ các đối tượng thụ hưởng để ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thật nhanh. Nếu có quy định cụ thể xác định đối tượng, BHXH Việt Nam cũng như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhanh chính sách này”.

Để triển khai Nghị quyết này, ông Trung cho hay, cần xác định thật rõ những đối tượng được hưởng. Đối với nhóm thụ hưởng là NLĐ, cần thống kê các trường hợp NLĐ tham gia BHTN trong DN được hưởng. Vì nhiều DN thuộc đối tượng tham gia nhưng có thể chủ DN không có ở đơn vị hoặc nhiều đơn vị tham gia nhưng gặp khó khăn chưa đóng được BHTN của những tháng gần đây. Bên cạnh đó, một số đối tượng nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp,... cũng phải tính đến. Những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN nhưng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng cần được hỗ trợ bởi thực chất họ rất khó khăn. Những người chưa đóng sau này họ vẫn phải đóng BHTN theo quy định.


“Với DN, được giảm chi phí đóng BHTN là điều mong muốn của họ lúc khó khăn. Giảm 1% cho DN là hỗ trợ DN giảm chi phí. Đây sự quan tâm, động lực để họ dành nguồn kinh phí phục hồi sản xuất, phòng chống dịch. Việc này rất ý nghĩa” - ông Trung nhấn mạnh.


Theo Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, cần quy định các thủ tục để NLĐ, DN được hưởng làm sao hết sức đơn giản, tránh yêu cầu nhiều văn bản, thủ tục qua nhiều cấp. Tuy nhiên, cũng cần có những quy định để tránh lợi dụng chính sách.


Ông Trung cũng cho rằng, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chính sách. BHXH Việt Nam có hệ thống dữ liệu về người tham gia bHXH rất tốt, rất thuận lợi khi triển khai chính sách này. “Cần có sự tham gia của các cấp, ngành, đặc biệt các tổ chức xã hội để tuyên truyền, giám sát, phát hiện thì phải có kiến nghị, xử lý thật kịp thời” - ông Trung cho biết thêm.


Chính sách hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng từ quỹ BHTN Bao gồm:

Hỗ trợ bằng tiền mặt cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ BHTN và giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ.


Về hỗ trợ cho NLĐ, đối tượng áp dụng là

  • NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).

  • NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng. Nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020.

Về hỗ trợ NSDLĐ, đối tượng áp dụng là

  • NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 1.10.2021.

  • NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ BHTN là 12 tháng, kể từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022.

bottom of page