Chính phủ đề nghị chưa sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2020


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp 27 của Ủy ban Pháp luật. Ảnh Quochoi.vn

Tin tổng hợp: Theo tờ trình mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, trong chương trình xây dựng luật năm 2020:

Chính phủ đề nghị rút 1 dự án là luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất Đai.

Ngày 16.4.2020, tại Trung tâm Điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp trực tuyến Phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

Trong buổi làm việc thứ nhất, Ủy ban Pháp luật thẩm tra Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và một số đề nghị, kiến nghị xây dựng luật của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp, về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình 06 dự án, dự thảo luật.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đề nghị rút ra khỏi Chương trình 01 dự án là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đề nghị điều chỉnh phạm vi sửa đổi đối với 01 dự án luật từ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng chỉ rõ qua nhiều hội thảo khoa học và thực tiễn thi hành cùng kiến nghị của cử tri cho thấy

Luật Đất đai hiện hành bộc lộ nhiều mâu thuẫn như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Cùng với đó, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhiều luật mới được ban hành, sửa đổi bổ dung nhằm cụt hể hóa Hiến pháp 2013 dẫn đến một số quy định của Luật Đất đai không còn phù hợp.

Do đó, các đại biểu thống nhất với việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 nhưng Chính phủ cần xác định thời điểm cụ thể trình dự án Luật này trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu giải quyết những vướng mắc; cân nhắc xem xét

Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai gắn với Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới.

Bạn nghĩ thế nào về bản tin Sửa Luật Bằng Nghị Quyết này?