top of page
  • Writer's pictureNBCN

Chênh lệch thu nhập bình quân giữa Hà Nội và TP.HCM thay đổi ra sao trong 10 năm?


Một góc nhìn TP HCM

Báo cáo khảo sát mức sống dân cư 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy: Trong 63 tỉnh, thành tại Việt Nam, hai địa phương có thu nhập bình quân nằm trong nhóm cao nhất cả nước, với mức thu nhập lần lượt

  • TP.HCM 6,54 triệu đồng/người/tháng; và

  • Hà Nội 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo khảo sát mức sống dân cư 2020 của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người theo tháng của cả nước tăng bình quân 8,2%. TNBQ năm 2020 ở

  • khu vực thành thị: 5,6 triệu đồng/người/tháng, cao gấp gần 1,6 lần

  • khu vực nông thôn: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, năm 2020

  • nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có TNBQ đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với

  • nhóm hộ nghèo nhất (gồm 20% dân số nghèo nhất), có TNBQ đạt 1,14 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần Vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,7 triệu đồng/người/tháng).

Trong 63 tỉnh, thành tại Việt Nam,

  1. Bình Dương đang là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 7 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,6 lần mức bình quân chung của cả nước.

  2. TP.HCM với 6,54 triệu đồng/người/tháng và

  3. Hà Nội với 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, thu nhập bình quân đã có nhiều sự thay đổi trong 10 năm kể từ 2010.


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, trong khoảng những năm 2010-2014, thu nhập giữa Hà Nội và TP.HCM luôn ở quanh mức chênh lệch 700 nghìn đồng/người/tháng. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập bình quân giữa hai thành phố này đã thu hẹp đáng kể từ năm 2016. Vào năm 2016, thu nhập bình quân ở Hà Nội khoảng 6,4 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó con số này ở TP.HCM là 6,7 triệu đồng/người/tháng. Đây là năm khoảng cách thu nhập giữa Hà Nội và TP.HCM ở mức thấp nhất trong giai đoạn 2010-2020, với mức chênh lệch chỉ khoảng 235 nghìn đồng/người/tháng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê về tình hình lao động quý 1/2022, thu nhập bình quân tháng của lao động vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, với mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng. Trong đó, TP.HCM là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân cao nhất cả nước, khoảng 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Cũng trong khoảng thời gian này, mặc dù chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, tuy vậy, thu nhập của người lao động tại vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn có mức tăng trưởng khá, như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động tại Hà Nội là 8,5 triệu đồng/người/tháng.

bottom of page