top of page

Cục Thuế TP HCM không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19


Cục Thuế thành phố sẽ tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thay vì tập trung thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Tin tổng hợp: Chiều 16/7/2020, tại Hội nghị triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị này sẽ không tổ chức kiểm tra định kỳ trong 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm về thuế; đồng thời, không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Thay vào đó, Cục Thuế thành phố sẽ tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như xử lý thu hồi nợ đọng, các doanh nghiệp có doanh thu tăng đột biến, ít chịu ảnh hưởng Covid-19...

Ngoài giải pháp trên, Cục Thuế thành phố cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cùng một số giải pháp quan trọng khác trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, Cục Thuế thành phố sẽ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý, đôn đốc thu để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất. Đồng thời, tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”, từ đó đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế thành phố cũng chú trọng sắp xếp bộ máy, quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đánh giá cao nỗ lực của Cục Thuế thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 dù kết quả thu ngân sách vẫn còn thấp hơn so với mức bình quân chung cả nước.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra, ông Tuấn đề nghị Cục Thuế thành phố đoàn kết, triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất sau dịch. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nợ thuế, đẩy mạnh quản lý nội ngành… Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 115.970 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán năm, bằng 87,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 67.234 tỷ đồng, đạt 37,1% so với dự toán, bằng 87,2% so với cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 62% trên số thu nội địa trừ dầu thô). 

Đối với triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP về giãn thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế đã triển khai đến 255.904 doanh nghiệp và 43.778 cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định. Đến thời điểm hiện tại, đã có 41.498 giấy gia hạn của người nộp thuế (gồm 24.168 doanh nghiệp và 17.330 cá nhân kinh doanh). 

Về thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Cục Thuế thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND các Quận, huyện để rà soát tình trạng hoạt động của cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh để hỗ trợ. Đến nay qua thẩm định, cơ quan thuế đã xác định được 1.239 trường hợp hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ...

bottom of page