top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cổ phiếu Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán vì báo lỗ 5 quý liên tiếp


Vietnam Airlines lỗ lũy kế đến 30-6-2022 tới hơn 28.940 tỷ đồng

Cổ phiếu của Vietnam Airlines có khả năng bị hủy niêm yết vì doanh nghiệp này đã lỗ 5 quý liên tiếp.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN) vì lý do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng; đồng thời báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán hai năm gần nhất là 2020 và 2021 cũng là số âm.

Theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022, công ty mẹ Vietnam Airlines bị lỗ tới 5.167,6 tỷ đồng, nâng mức lỗ lũy kế đến 30-6-2022 là hơn 28.940 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 4.897,4 tỷ đồng.

Theo quy định, cổ phiếu công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp; vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán gần nhất trước thời điểm soát xét.

Do đó, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu nếu BCTC hợp nhất kiểm toán 2022 tiếp tục thua lỗ, dẫn tới âm vốn chủ sở hữu.

Ngay sau khi nhận thông tin dữ, cổ phiếu HVN đã giảm kịch sàn, chỉ còn hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.
bottom of page