Cập nhật tác hại của dịch bệnh Vũ Hán đến ngày 13.02.2020 - WorldOmeter


Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng gần 10 lần chỉ sau một ngày


Việt Nam đang đón hàng nghìn người về từ trung tâm vùng dịch. Cty của bạn đã có những biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chưa?