top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cập nhật "Ngoại giao Vắc-xin" 28/11/2021: Mỹ-Nhật-Pháp viện trợ cho VN tổng cộng hơn 25 triệu liều
Tính đến ngày 28/11/2021, chính phủ của 3 quốc gia từng được coi là "bên thua cuộc" đã viện trợ cho "bên thắng cuộc" tổng cộng trên 25 triệu liều vắc-xin cúm Vũ Hán:

  • Mỹ: 17,5 triệu liều

  • Nhật: 5,6 triệu liều

  • Pháp: 2 triệu liều

Tổng cộng ~ 25, 1 triệu liều

bottom of page