top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cập nhật mới nhất số vaccine COVID-19 đã phân bổ và số người tiêm vaccine tại VN

Tính đến sáng 10.8.2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 10.893.685 mũi vaccine COVID-19 trên toàn quốc trong tổng số 18.721.990 liều đã tiếp nhận.

Bộ Y tế cũng nêu tên một số địa phương có tốc độ tiêm chậm là Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Thanh Hóa.bottom of page