Cập nhật 24.3.2020: Việt Nam thêm 11 ca nhiễm COVID-19, tổng cộng 134 ca