Cập nhật 18h ngày 07/3/2020: Số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 100.000, lan ra 93 nước và vùng lãnh thổ