Tìm hiểu về quyền căn bản của người lao động

Kể từ ngày 01/01/2021, theo Bộ Luật Lao Động sửa đổi 2019 (BLLĐ),người lao động có quyền thành lập nghiệp đoàn của riêng mình, hoạt động độc lập bên cạnh công đoàn của Nhà nước, tên gọi trong BLLĐ 2019 là Tổ Chức Đại Diện Người Lao Động.


Việc nhà nước Việt Nam được kết nạp vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Liên Âu (EVFTA) và Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) khi đã cam kết tuân thủ 8 công ước cốt lõi trong tuyên bố của Tổ chức lao động Quốc tế đã mở ra một không gian mới cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế nước nhà, đồng thời cũng trao cho công nhân nói riêng và người lao động nói chung một phương tiện hữu hiệu trước nay chưa từng có để đấu tranh bảo vệ quyền lợi trong lao động, việc làm của mình. Đó là quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, quyền thương lượng tập thể, quyền đình công...


Vậy nghiệp đoàn độc lập là gì ? Làm thế nào để thành lập một nghiệp đoàn độc lập? Cách thức điều hành nghiệp đoàn độc lập như thế nào ? Làm sao để tập thể người lao động thương lượng với người sử dụng lao động (NSDLĐ)? Làm sao để tổ chức một cuộc đình công trong khuôn khổ pháp luật? Đây là vấn đề rất mới lạ đối với người lao động Việt Nam, chưa kể những nan đề khác sẽ nẩy sinh khi bắt tay thực hiện.


Đẻ trả lời những câu hỏi trên, Nhóm Bạn Công Nhân (NBCN) đã chủ động nghiên cứu một số đề tài liên quan đến quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, quyền được thương lượng tập thể, quyền đình công của công nhân và người lao động. Các đề tài này được đúc kết thành 12 tài liệu căn bản liệt kê dưới đây:

 1. Việt Nam và các cam kết quốc tế về lao động

 2. Tuyên bố 1998 và 8 Công ước Căn bản

 3. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

 4. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Âu Châu

 5. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO

 6. Tuyên bố 3 Bên

 7. Khái niệm về người lao động và nghiệp đoàn

 8. Một số điều luật liên quan đến nghiệp đoàn độc lập

 9. Những khó khăn khi thành lập nghiệp đoàn độc lập

 10. 5 bước cơ bản để thành lập nghiệp đoàn

 11. Quyền thương lượng tập thể

 12. Quyền đình công

Chúng tôi hy vọng những tài liệu trên sẽ giúp công nhân và người lao động Việt Nam có thêm kiến thức để từ đó vượt qua những trở ngại, thách thức khi thành lập nghiệp đoàn độc lập ở cấp cơ sở.


Trên con đường xây dựng các nghiệp đoàn độc lập, rút tỉa kinh nghiệm để biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu là điều rất cần thiết. Quan trọng hơn, những kinh nghiệm thành công hoặc thất bại này cần phải được phổ biến. NBCN mong được dùng trang nhà của mình làm phương tiện để truyền đạt rộng rãi những kinh nghiệm này.


Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của anh chị em công nhân, người lao động và bạn đọc quan tâm khắp nơi, để hoàn thiện hơn nữa những kiến thức vừa kể.


Trân trọng,


Nhóm Bạn Công Nhân