top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cầu 54 tỷ xây chưa xong đã sập ở Cà Mau: Đình chỉ thi công, lập tổ điều tra


Tỉnh Cà Mau đã lập Tổ công tác điều tra, xác minh sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý tạm dừng thi công phần cầu chính thuộc công trình cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cà Mau cũng lập Tổ điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân để xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau thành lập Tổ điều tra, có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình và báo cáo kết quả thực hiện đến Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong trường hợp cần thiết, Tổ điều tra được xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng phù hợp thực hiện kiểm định để phục vụ công tác giám định nguyên nhân.

Cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thuộc Công trình giao thông cấp III; tải trọng thiết kế 0,65HL93; tĩnh không thông thuyền H=6,50m; thông thuyền ngang 25m; chiều dài cầu 286,13m (tính từ hậu tường đỉnh mố); bề rộng toàn cầu 6,50m; tốc độ thiết kế 40km/h; tổng mức đầu tư 70,76 tỷ đồng (trong đó, chi phí GPMB là 20,71 tỷ đồng; giá trị xây lắp là 34,92 tỷ đồng).

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau; nhà thầu khảo sát địa hình là Công cổ phần Đầu tư phát triển A.G.; nhà thầu khảo sát địa chất là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng A.P.

Công trình do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng M.H. (thiết kế cơ sở) và thiết kế bản vẽ thi công là Công cổ phần Đầu tư phát triển A.G.; Nhà thầu thi công xây dựng là Công ty cổ phần tập đoàn T.P.M; nhà thầu giám sát thi công xây dựng là Công ty cổ phần TVXD 533 phía Nam.

Công trình được ký kết hợp đồng vào ngày 21.8.2019, thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 450 ngày. Đến ngày 05.12.2021 cơ bản hoàn thành phần cầu chính (hoàn thành mố, trụ, và mặt cầu).

Cầu Cái Đôi Vàm sập vào ngày 21.12.2021, không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ các nhịp dẫn chính đều bị đổ sụp.

bottom of page