top of page
 • Writer's pictureNBCN

Cần phải có gói hỗ trợ cấp thiết trước Tết cho người lao động bị mất việc


Ảnh minh họa

Trước Tết cần có chính sách hỗ trợ kịp thời, thoả đáng, sát thực tế đối với người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm…


10.000 lao động nữ nuôi con nhỏ, đang mang bầu bị ảnh hưởng

Theo thống kê chưa đầy đủ, có 500.000 người lao động bị ảnh hưởng việc làm, trong đó có 42.000 lao động bị mất việc. Như vậy, có 42.000 gia đình, tương đương 100.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trong số lao động bị ảnh hưởng việc làm thì có 31.000 lao động nữ trên 35 tuổi; 10.000 lao động nữ nuôi con nhỏ hay đang mang bầu.

Điều tra mới nhất:

 • 42% người lao động không có nhà;

 • 54% không có đất ở;

 • 59% không có tích luỹ;

 • 11,7% có tích luỹ nhưng chỉ duy trì dưới 1 tháng;

 • 16,7% có tích luỹ, duy trì từ 1-3 tháng;

 • 12,7% có tích luỹ, có thể "cầm cự" trên 3 tháng.

 • 38% công nhân đang nợ nần, trong số này có 14% rất khó khăn để trả nợ đúng hạn.

Riêng TpHCM có 108.000 người lao động bị ảnh hưởng về việc làm, trong đó nhiều nhất là bị giảm giờ làm (102.000 người) và 6.000 người bị mất việc. Trong số này, lao động trên 35 tuổi là 40.000 người; đang mang thai, nuôi con nhỏ là 8.000 người.

Xem xét gói hỗ trợ về nhà ở cho người lao động

Từ đó có các đề xuất:

 • Một gói hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng để họ có điều kiện tái cơ cấu sản xuất.

 • Trước Tết phải có gói hỗ trợ cấp thiết cho người lao động bị mất việc, hoãn hợp đồng lao động.

 • Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét hỗ trợ giống như Nghị quyết 116 để người lao động duy trì cuộc sống; xem xét gói hỗ trợ về nhà ở, thuê trọ cho người lao động; chỉ đạo ngành thuế xem xét giãn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp…

 • Tăng cường kiểm soát về giá, không để lạm phát tăng cao; tăng cường thanh, kiểm tra xử lý vi phạm của các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

 • Chính phủ tiếp tục có chính sách đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; tiếp tục thực hiện những chính sách đã ban hành…

 • Cần thực hiện cho bằng được những chính sách đã đưa ra cho người lao động (như hỗ trợ người lao động về các dịch vụ xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp…).

 • Cần chính thức hoá các chính sách tạm thời (như hỗ trợ nhà ở cho người lao động), có thể bằng những văn bản ghi nhớ, hoặc cùng doanh nghiệp thoả thuận, đưa vào các thoả ước lao động tập thể.


bottom of page