Cần chú ý điều gì khi sử dụng dịch vụ giao nhận hàng mùa dịch Covid-19?

Sử dụng dịch vụ giao hàng khi mua hàng hóa là một trong những lựa chọn tốt nhằm hạn chế tiếp xúc đông người, phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, cả người mua và người giao hàng cần lưu ý những điều sau để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube