Cảnh sát Ấn Độ đội mũ an toàn hình virus Vũ Hán để cảnh báo người dân ở nhà ngăn dịch