top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cảnh giác với quảng cáo mời nộp tiền học nghề trước khi làm việc ở Hàn Quốc


Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc Ảnh minh họa nguồn Internet "

Người lao động cần phải trực tiếp liên hệ đến doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuyệt đối không thông qua và nộp tiền cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết vừa này đã nhận được phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng lại quảng cáo, mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề, thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, điều này không đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo cơ quan này, từ tháng 4-2022, Chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc trong các ngành nghề kỹ thuật (thị thực E7) trong đó có lao động lĩnh vực đóng tàu (thợ hàn, thợ sơn, thợ điện…) theo hướng tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. Để đi làm việc theo ngành, nghề đóng tàu, người lao động cần phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới của Hàn Quốc.

Do đó, Cục Quản lý lao động đề nghị người có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc trong các ngành nghề kỹ thuật thị thực E7 (công nghệ, cơ khí, điện, điện tử, hàn…) cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có hợp đồng cung ứng lao động thị thực E7 được cơ quan quản lý chấp thuận để được tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ tuyển dụng. Người lao động cần tư vấn, cung cấp thêm thông tin hoặc phán ảnh thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động đào tạo, tuyển chọn lao động đi làm việc theo thị thực E7 Hàn Quốc có thể liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước theo số điện thoại: 0243.8249517 máy lẻ 301 và 302.

Lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động cần phải trực tiếp liên hệ đến doanh nghiệp nói trên,

tuyệt đối không thông qua và nộp tiền cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Khi người lao động nộp tiền cho doanh nghiệp cần yêu cầu cung cấp hóa đơn, biên lai thu tiền, trong đó thể hiện rõ các khoản tiền phải nộp để làm cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh sau đó.

bottom of page