Cảnh báo tình trạng phương tiện cơ giới dán bản đồ Việt Nam không có Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Updated: Nov 5, 2020

Thứ ba, 04/08/2020, 18:03:26

Cảnh báo tình trạng phương tiện cơ giới dán hình ảnh bản đồ Việt Nam không có Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

1111-1596582870
graphic2-1596539091