top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cảng hàng hoá Tiên Sa sắp được chuyển thành cảng khách du lịch


Công ty CP Cảng Đà Nẵng đề xuất sớm được chuyển chức năng cảng biển Tiên Sa (Đà Nẵng) chỉ phục vụ tàu khách thay vì kết hợp cả hàng như hiện nay, gắn liền với việc đầu tư cảng hàng hoá Liên Chiểu.


Cục Hàng hải vừa có văn bản gửi Bộ GTVT góp ý liên quan tới việc Công ty CP Cảng Đà Nẵng (đơn vị quản lý, khai thác cảng Tiên Sa) đề xuất di dời và chuyển công năng khu bến cảng Tiên Sa, gắn với quá trình đầu tư cảng hàng hoá Liên Chiểu.

Doanh nghiệp này đề xuất, từ năm 2026 bắt đầu thực hiện chuyển đổi công năng bến cảng Tiên Sa chỉ chuyên phục vụ tàu khách và được chỉ định làm nhà đầu tư 2 bến mới tại cảng Liên Chiểu. Tuy nhiên, Cục Hàng hải cho rằng, theo quy hoạch hiện hành, khu bến cảng Tiên Sa sẽ từng bước chuyển đổi công năng từ cảng hàng sang chỉ phục vụ tàu khách du lịch sau năm 2030, cùng với quá trình đầu tư cảng Liên Chiểu chỉ chuyên phục vụ hàng hoá. Do đó, sau năm 2030 chuyển đổi công năng khu bến Tiên Sa là cần thiết.

Trong tương lai, cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sẽ chỉ phục vụ tàu khách du lịch, tàu hàng sẽ chuyển sang cảng Liên Chiểu.

Cục Hàng hải ủng hộ Công ty CP Cảng Đà Nẵng thực hiện các bước nghiên cứu đầu tư để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng không ủng hộ phương án chỉ định nhà đầu tư, sẽ thực hiện đấu thầu theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt đầu tư xây dựng 2 cầu cảng tại cảng Liên Chiểu. Hiện Đà Nẵng triển khai thực hiện, thu hút, kêu gọi đầu tư và được nhiều nhà đầu tư quan tâm đề xuất.

bottom of page