top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cạnh tranh nhân sự ngành ngân hàng đang diễn ra khốc liệt


Navigos Group vừa công bố báo cáo "Cơ hội và thách thức đối với nhà tuyển dụng và ứng viên ngành ngân hàng (NH) trong thời kỳ chuyển đổi số".

Báo cáo nhận định sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trước các hành vi tiêu dùng của khách hàng đang ngày càng thay đổi theo xu hướng số hóa, các NH đã và đang ứng dụng chuyển đổi số nhằm đáp ứng các nhu cầu này. Vì vậy, dẫn đến việc tăng nhu cầu về các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin (IT), công nghệ dữ liệu…, nhất là nguồn nhân sự chất lượng cao nhưng rất khó tìm kiếm.


Báo cáo cho rằng sự cạnh tranh nhân sự trong ngành NH đang rất khốc liệt.

Đặc biệt, các vị trí về IT - một trong những nền tảng quan trọng trong việc chuyển đổi số, luôn khan hiếm ứng viên. Không chỉ có NH cần tuyển vị trí IT, mà các công ty lĩnh vực khác như: tài chính, thương mại điện tử, y tế, giáo dục… đều muốn tuyển các ứng viên trong mảng này. Trong khi các ứng viên trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu, các NH lớn sẵn sàng chi những khoản tiền đáng kể để tuyển dụng ứng viên gốc Việt, bởi họ hiểu văn hóa và tiếng Việt nên dễ dàng thích nghi. Các nhân sự này đặc biệt được săn đón trong các mảng như: IT, dữ liệu, sản phẩm, quản trị rủi ro…

bottom of page