Cường Quốc Rượu Bia..."Phần thuế đóng góp của DN vào ngân sách nhà nước có 50.000 tỷ đồng, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, mức thấp nhất chi phí bỏ ra cho việc phòng chống tác hại rượu bia, trong đó có bệnh tật, tai nạn, không có việc làm thì mất 65.000 tỷ đồng". -Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.