top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam: 20.000 công nhân phải giảm giờ làm


Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) vừa thông báo khoảng 20.000 công nhân khu xưởng C, D, Y và Hóa công thuộc khối sự nghiệp PCaG sẽ nghỉ luân phiên từ ngày 01-12-2022 đến 28-2-2023 do đơn đặt hàng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Trong thời gian nghỉ việc, công nhân sẽ được hưởng lương 180.000 đồng/ngày. Đại diện công ty bày tỏ mong muốn người lao động cùng phối hợp thực hiện để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Công ty TNHH PouYuen Việt Nam hiện sử dụng hơn 50.000 lao động (doanh nghiệp có đông lao động nhất TP HCM hiện nay). Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, từ đầu năm đến nay, có 27 doanh nghiệp tại thành phố phải cắt giảm 2.858 lao động đang làm việc vì tái cơ cấu công nghệ, bố trí lại trang thiết bị và ảnh hưởng về kinh tế.

bottom of page