top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức hội nghị người lao động năm 2020


Ngày 08.12.2020, Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn (ở Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2020, với sự tham gia của 150 đại biểu, đại diện cho 676 cán bộ, công nhân lao động của Công ty.

Tham dự hội nghị có ông Hà Xuân Thành – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện các phòng ban của LĐLĐ tỉnh và đông đảo công nhân, người lao động Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Công ty đã báo cáo những kết quả mà đơn vị đã thực hiện, đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh; tổng hợp tình hình về công nhân lao động và triển khai một số định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới; xây dựng các quy chế, quy định về chế độ chính sách đối với người lao động.

Thông qua hội nghị, các công nhân đã có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động… Qua đó, lãnh đạo Công ty cũng tiếp thu, giải đáp cụ thể những vướng mắc của công nhân trong quá trình làm việc.


Đây là mô hình tốt để xây dựng quan hệ bền vững giữa người sử dụng lao động và người lao động và cần được nhân rộng khắp nơi.

bottom of page