top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công ty có gần 4000 công nhân ngừng hoạt động để phòng chống COVID-19


Công nhân của Công ty Nidec Sunkyo Việt Nam ăn ở ngay trong doanh nghiệp. Ảnh Đức Long

Chiều tối 03.7.2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đã có văn bản thông báo về việc “Dừng hoạt động để đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn sản xuất” với tại Công ty TNHH Nidec Sunkyo Việt Nam (Lô 11-N1, Khu Công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức, TPHCM”.

Các bộ phận hành chính và đoàn thể thiết yếu của công ty được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định này được căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05.6.2021 về "Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp" và căn cứ báo cáo nhanh và đề xuất của Ban Chấp hành Công ty Nidec Sankyo về tình hình phát sinh COVID-19 và cách ly phong tỏa của công nhân viên Nidec Sankyo.

Thời gian dừng hoạt động toàn bộ Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam bắt đầu từ 17 giờ ngày 03.7.2021 đến 24g ngày 05.7.2021.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam phải rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất và có đầy đủ các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 theo Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở.

Công ty chỉ được tổ chức hoạt động sản xuất trở lại khi có hồ sơ đề nghị hoạt động sản xuất trở lại trình Ban Quản lý thẩm định và phê duyệt Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị của doanh nghiệp; Phương án tổ chức hoạt động sản xuất gắn với an toăn phòng, chống dịch COVID-19; Danh sách người lao động dự kiến sử dụng; Phương án xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động của doanh nghiệp; Phương án bố trí nơi lưu trú cho người lao động của doanh nghiệp; Phương án bố trí khu vực cách ly tạm thời, khu cách ly tập trung của công ty…

Trước đó,

Công ty TNHH Nidec Sankyo đã có 119 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 và trên 1.000 trường hợp thuộc diện F1 khiến công ty với hơn 4.000 công nhân của công ty gặp nhiều khó khăn.

Ban giám đốc công ty đã phải bố trí cho các công nhân không thuộc diện cách ly tập trung ăn, ở ngay tại trong doanh nghiệp.

bottom of page