• NBCN

Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 188 người lao động


Người lao động thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp

Ngày 11.11.2020, Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 cho 188 người lao động thuộc đối tượng nhóm 4 trong đơn vị.


Người lao động tham gia lớp huấn luyện được cung cấp các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ như:

 • kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc;

 • các phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

 • văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh;

 • quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;

 • chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

 • chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

 • nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;

 • nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, người lao động còn được huấn luyện các nội dung trực tiếp tại nơi làm việc như:

 • nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc;

 • thực hành quy trình làm việc an toàn;

 • quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao;

 • quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp và thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Kết thúc đợt huấn luyện, người lao động phải hoàn thành bài kiểm tra về lý thuyết và thực hành.


Đây là nỗ lực hỗ trợ thiết thực hàng đầu cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động, và rất cần được nhân rộng trên quy mô cả nước.