• NBCN

Công Nhân Cần Làm Gì Khi Doanh Nghiệp Nợ Lương?


Công nhân cần làm gì khi doanh nghiệp nợ lương là câu hỏi khá phổ biến mỗi dịp tết âm lịch. Nhiều công nhân không biết phải làm gì khi nhiều công ty cố tình không trả lương cho công nhân để có đủ tiền về quê ăn tết cùng gia đình.


Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công nhân có quyền thực hiện các quyền sau đây khi doanh nghiệp không trả lương:

  1. Thứ nhất, công nhân được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bằng việc báo trước ít nhất ba ngày làm việc khi không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động

  2. Thứ hai, công nhân được quyền khiếu nại trực tiếp đến doanh nghiệp mình đang làm việc (khiếu nại lần 1), nếu sau 30 ngày doanh nghiệp không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng, công nhân được quyền khiếu nại lần hai lên chánh thanh tra sở lao động thương binh xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

  3. Thứ ba, công nhân hoặc nhóm công nhân đứng vai trò nguyên đơn, đồng nguyên đơn để khởi kiện yêu cầu mở thủ tục pháp sản doanh nghiệp đang nợ tiền lương của mình. Việc làm này có thể gây sức ép chủ doanh nghiệp hoặc nhằm kê biên được tài sản của doanh nghiệp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ lương cho công nhân.

  4. Thứ tư, công nhân cũng có thể yêu cầu hòa giải viên lao động hoặc tòa án giải quyết tranh chấp lao động về tiền lương giữa chủ doanh nghiệp và công nhân.

Theo chính sách pháp luật về phí và lệ phí, người lao động không phải chịu án phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục khiếu nại, hòa giải lao động, khởi kiện vụ án lao động hay nộp đơn yêu cầu phá sản. Như vậy khi doanh nghiệp không thanh toán tiền lương cho công nhân thì công nhân có thể thực hiện các hành động trên đây để tự bảo vệ mình.


Nếu công nhân trong doanh nghiệp tự thành lập nghiệp đoàn độc lập thì tiếng nói tập thể sẽ mạnh hơn và quy trình giải quyết tranh chấp hay khởi kiện sẽ dễ dàng, hiệu quả hơn.