top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công nhân đình công đòi quyền lợi cũng được đưa vào diện “bí mật quốc gia”


Công nhân Nghệ An- Nguồn hình Dân trí

Báo Tuổi trẻ ngày 02/01/2021 loan tin lãnh đạo ban tuyên giáo của Tổng liên đoàn Lao động Cộng sản cho biết, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều quy định liên quan đến một số vấn đề của người lao động phải đưa vào dạng “bí mật quốc gia”.

Thí dụ như, những kế hoạch, báo cáo liên quan đến thực trạng lao động Việt Nam có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động mà nhà cầm quyền cho rằng liên quan đến chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, và đối ngoại. Hoặc những văn bản của Tổng liên đoàn Lao động Cộng sản đề nghị lên bộ Chính trị, ban Bí thư Cộng sản với nội dung về các chủ chương, biện pháp đối ngoại của cơ quan này với phía ngoại quốc cũng là bí mật quốc gia.

Ngay cả các văn bản mà Tổng liên đoàn Lao động Cộng sản phản ánh, đánh giá về tranh chấp lao động, đình công của người lao động bị nhà cầm quyền cáo buộc là ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia cũng thuộc dạng “bí mật quốc gia”.

Những quy định này của nhà cầm quyền đồng nghĩa với việc người dân không được tiếp cận, cũng như bàn luận hay nhắc đến các vấn đề trên nếu không muốn bị nhà cầm quyền khép tội làm lộ bí mật quốc gia. Điều này trái ngược hoàn toàn với những tuyên truyền như: nhà nước của dân, do dân, vì dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

bottom of page