top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện truyền thông


Công nhân bị Cty nợ BHXH. Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 3532/KH-BHXH triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác thu và khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với cấp độ dịch bệnh.


Theo đó, hướng dẫn công tác thu BHXH với doanh nghiệp nợ tiền BHXH tại địa bàn khu vực ở cấp độ dịch Cấp 4 như sau:


- Đơn vị nợ dưới 1 tháng: liên hệ qua điện thoại, zalo, email, gửi thông báo, tài liệu tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của đơn vị trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, các quy định liên quan đến việc phạt nộp chậm, xử lý đối với đơn vị nợ, ..., đến tất cả đơn vị sử dụng lao động chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ công ích để đôn đốc đơn vị nộp tiền đóng kịp thời, không để phát sinh lãi chậm đóng.


- Đơn vị nợ từ 1 đến dưới 3 tháng: Thực hiện việc đôn đốc, trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi của đơn vị bằng các hình thức trực tuyến qua điện thoại, zalo, email, facebook, ..., đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc như đã nêu ở tiết a điểm 1.1 khoản 1 Mục III Kế hoạch; lập Biên bản làm việc yêu cầu đơn vị nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người lao động (Mẫu D04h-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ) gửi nhận văn bản qua dịch vụ công ích.


- Đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên: Thực hiện gửi văn bản đến tất cả đơn vị và yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (kèm theo mẫu 03 ban hành kèm theo Quyết định 688/QĐ-BHXH ngày 12/7/2021) qua dịch vụ công ích.


Trường hợp đơn vị cố tình không nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, căn cứ yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh linh hoạt triển khai việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng đối với đơn vị nợ đóng bằng phương pháp kết hợp giữa thanh tra, kiểm tra trực tiếp và thanh tra, kiểm tra theo hình thức khác theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Thực hiện xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm; lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự đối với các đơn vị vi phạm theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015 .


- Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời công khai danh tính các đơn vị này trên các phương tiện truyền thông.

bottom of page