top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công chức, viên chức thôi việc là thách thức lớn cho sự nghiệp công


Số lượng công chức, viên chức (CVC) nghỉ việc so với tổng biên chế là không lớn (1,94%), nhưng tập trung ở lĩnh vực trọng điểm giáo dục và y tế, nên đây là thách thức cho sự nghiệp công.

TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương có số CVC nghỉ việc nhiều nhất

Chiều 27.10.2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và tăng lương cơ sở.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo số liệu tổng hợp của UBND 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành Trung ương, từ 01.01.2020 đến 30.6.2022, có 39.552 công chức, viên chức thôi việc, chiếm 1,94% tổng biên chế công chức viên chức. Trong đó, số công chức thôi việc là 4.029, chiếm 10%, viên chức là 35.532 người, chiếm 90%.

Số thôi việc ở Trung ương là 18%, địa phương 82%. Theo vùng Đông Nam Bộ có 37,36%, ĐBSCL là 22,88, Đồng bằng Sông Hồng chiếm 14,41%, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung chiếm 10,92%.

TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương có số nghỉ việc nhiều nhất. Số nghỉ việc ở đơn vị sự nghiệp giáo dục là 41,53%, sự nghiệp y tế 30,84% của tổng số nghỉ việc.

Trong khi đó, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng mới là 143.961 người, trong đó có 18.867 công chức, 124.104 viên chức. Số viên chức giáo dục được tuyển là 74.495, còn y tế 38.147.

“Số liệu trên cho thấy số lượng công chức, viên chức nghỉ việc so với tổng biên chế công chức, viên chức là không lớn, nhưng lại tập trung vào 2 lĩnh vực giáo dục và y tế. Điều này là thách thức cho sự nghiệp công trực tiếp chăm lo nhân tố con người, vì sự tiến bộ, công bằng” – bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tiếp đó, số thôi việc đa số từ 40 tuổi trở xuống, trên 50% có trình độ đại học trở lên. Số này tập trung ở thành phố lớn phát triển nhanh, có nhiều khu công nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân phát triển, dịch vụ công ngoài nhà nước phát triển, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục.

Về nguyên nhân khách quan, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam đang tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, đầy đủ, hội nhập nhằm đạt tới thị trường lao động vận hành theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường, nhất là quy luật cung cầu.

“Việc dịch chuyển lao động từ khu vực công sang khu vực tư là yếu tố khách quan trên cơ sở điều tiết của thị trường lao động theo quy luật tất yếu của kinh tế thị trường, phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Tạo động lực thúc đẩy nhanh hơn sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng ở thị trường lao động khu vực công và tư” – bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Ngoài ra, hơn 2 năm đại dịch tác động sâu rộng mọi mặt, ảnh hưởng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và người lao động, làm thay đổi lớn loại hình công việc, phương thức làm việc và nhận thức việc làm, cuộc sống. Khu vực tư có chính sách hấp dẫn thu hút lao động, trong đó có công chức, viên chức.

“Việc chuyển dịch trên có yếu tố tích cực, thúc đẩy khu vực công cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, hướng tới cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, số thôi việc đồng loạt trong 2 năm qua là điều cần ghi nhận nghiêm túc và là vấn đề đáng quan ngại” – Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý.

Về mặt chủ quan,

tiền lương và thu nhập của công chức, viên chức còn thấp so với vị trí công việc cùng trình độ ở khu vực tư.

Áp lực công việc ngày càng cao, nhất là với viên chức y tế; giáo dục đổi mới phương thức làm việc, sách giáo khoa phổ thông trong khi các điều kiện thực hiện còn khó khăn.

Giải pháp nào khắc phục

Về giải pháp đồng bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều đầu tiên phải cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Trước mắt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ điều chỉnh lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, tăng 20,8% đã tạo tín hiệu vui và thực hiện từ 1.7.2023 là hợp lý.

Đồng thời, tiếp tục có hệ thống thể chế để cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Quan tâm rà soát, đổi mới tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bố trí cán bộ công khai, công bằng, dân chủ, chất lượng, hiệu quả hơn nữa. Sớm xây dựng chính sách thu hút và trọng dụng người tài năng.

bottom of page