top of page

Công ước ILO 98: Bảo đảm các quyền tổ chức và thương lượng tập thể cho người lao động


Tin tổng hợp: Hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và tham vấn dự thảo kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội sáng 06-7-2020.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết:

Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể đã được Quốc hội thông qua. Hiện Việt Nam gia nhập 25 công ước quốc tế, trong đó có 7 trong số 8 công ước cơ bản về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO.

Việt Nam là quốc gia thứ 167 thông qua Công ước số 98 và đang nghiên cứu để xúc tiến gia nhập Công ước thứ 8 của ILO.

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), việc bảo đảm các quyền thương lượng cho người lao động, Công đoàn cũng như quan hệ hài hòa với quyền lợi của doanh nghiệp, nhà đầu tư là nguyên tắc quan trọng, bảo đảm thực hiện những điều kiện khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Để thực hiện có hiệu quả Công ước số 98 trên thực tế, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước số 98; nghiên cứu, xây dựng các mô hình quan hệ lao động khả thi và hiệu quả trên cơ sở thương lượng tập thể được thúc đẩy thực hiện một cách thực chất và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho các bên liên quan đến thương lượng tập thể; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hỗ trợ cho thương lượng tập thể.


Trên tất cả, yếu tố quyết định của quyền tổ chức và thương lượng tập thể chính là quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập của người lao động.

bottom of page