Công đoàn Thừa Thiên - Huế tiếp tục báo động về môi trường độc hạiTin tổng hợp: Ngày 05.01.2020, Công đoàn Khu kinh tế - Khu công nghiệp Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể Hội nghị Tổng kết Hoạt động năm 2019.


Phần đầu bản báo cáo nhấn mạnh về hoạt động CĐ Khu Kinh tế, KCN tỉnh có sự chuyển biến tích cực, trong năm qua, đặc biệt về mức tiền ăn giữa ca.

Phần cuối của bản báo cáo, như thuờng lệ, vẫn là những "Tuy nhiên": CĐ Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp để công nhân làm việc trong điều kiện nóng, bụi, tiếng ồn cao dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; đại bộ phận công nhân trong KCN chưa có nhà ở tập trung, những công nhân nhà xa phải thuê nhà trọ bên ngoài để ở.


Công đoàn hiện tại không giúp gì để giải quyết tình hình tệ hại đó, chỉ hoàn thành chức năng báo cáo và đôi khi, báo động. Rõ là công nhân khắp nơi cần có những nghiệp đoàn độc lập mới có thể có công việc và đời sống khá hơn.

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg