Công đoàn tổ chức học tập Nghị quyết 35 của BCT


Cán bộ Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên quán triệt Nghị quyết 35/NQ-TƯ của Bộ Chính trị. Ảnh: Trần Nga

Tin tổng hợp: Trong tinh thần thi đua toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho 80 cán bộ công đoàn.


Chủ tịch LĐLĐ Điện Biên Lê Thanh Hà nhấn mạnh việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và triển khai, thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Đối với tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời gian tới cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 


Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Hải Triều truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Cùng với việc quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội nghị đã được báo cáo viên Trung ương nói về các thế lực thù địch đang tăng cường thực hiện nhiều âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước với các thủ đoạn tinh vi, trong đó, tập trung rất lớn trên không gian mạng xã hội. Đồng thời, cung cấp những nội dung liên quan đến kỹ năng, các thao tác bảo mật tài khoản để đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, nhất là facebook, zalo.


Những hoạt động sôi nổi của các Liên Đoàn Lao Động trong giai đoạn hội nhập CPTPP và chuẩn bị hội nhập EVFTA đều nằm trong tinh thần ứng phó mà một đại biểu QH đã từng diễn giải trong phiên họp thảo luận ngày 05.11.2018 về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):

Chương trình Hành động phải bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ xây dựng chính sách, pháp luật cần thiết không chỉ để tuân thủ các cam kết trong Hiệp định mà còn để ứng phó với các thách thức. (Vũ Tiến Lộc)