top of page
  • Writer's pictureNBCN

Công đoàn tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội


Ngày 08.01.2021, Liên Đoàn Lao Động tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ, công chức, các công đoàn cơ sở, công đoàn ngành trực thuộc.


Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình nắm vững, hiểu rõ các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về các định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Ninh Bình đã phổ biến một số thông tin về Luật An ninh mạng cũng như việc xử lý các trường hợp vi phạm về đăng tải thông tin sai sự thật trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời cung cấp phương pháp về phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội; đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những luận điệu sai trái thù địch; nâng cao, rèn luyện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền đặc biệt là kiến thức giúp phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Bản tin này đã nêu bật chức năng Công Cụ Chính Trị của Liên Đoàn Lao Động mà lẽ ra nó phải tập trung chăm lo cho Quyền Lao Động và quyền lợi của người lao động.

bottom of page